Monday, June 23, 2014

עזרה! אני לכוד בעברית

יש דברים שלא לתרגם. אני כבר סמוך ובטוח זו חנות גורמה.
Meatland אמור להיות חנות גדולה. אמונה היא מושג חשוב .קל לשכוח את זה.

אני חייב לכתוב בעברית בגל jetlag. רוב האתרים הגדרה באנגלית, אבל אני לא יכול למצוא אותו.

למען הפרוטוקול, אני לא קונה את כל בשר. אני לא יכול לקנות את זה כאן.

הנה החוכמה הגדולה, יש דברים שפשוט לא לתרגם.

ללא בושה שאנחנו הולכים
 

No comments:

Post a Comment