Sunday, June 22, 2014

הכיף מתחיל בארץ הפלאפל

למען אמת, הצונאמי של חומוס.
Bloggerנפתח בעברית, אז אמרתי, למה לא?

קרובי המשפחה שלנו שאלו אותנו מה אנחנו רוצים לאכול.

חומוס ופלאפל, כמובן!אנחנו תיירים אמריקאים חסרי בושה בישראל.ישראל היא שמדינה מוזרה עם פלאפל גדול.אני מבין את הטעות של החשיבה שלי.

עדיין, אנחנו צריכים לאכול.
 
פלאפל, המשפחה שלנו, העם היהודי, החיים הוא לא רע.
 
אני מכריז בהתרגשות שלי!
 
תודה על כל הברכות
  
 

No comments:

Post a Comment